FAQ för RFID

RFID är en teknik med många standarder, modeller och format. Det kan lätt bli rörigt. Här är några av de vanligaste frågorna om RFID och korta svar på de frågorna. Om man ändå inte hittar svaret på sin fråga kan man kontakta oss genom vårt kontaktformulär.

Vad är RFID?

RFID står för Radio Frequency Identification och är en teknik som används för att kontaktlöst identifiera människor, djur eller produkter. Tekniken använder elektromagnetiska vågor för att både kommunicera mellan två enheter, men tekniken använder även elektromagnetiska vågor (specifika radiovågor) för att den ena enheten ska försörja den andra enheten men ström. De två enheterna kan vara ett RFID-kort och en läsare. Läsaren skickar ut elektromagnetiska vågor och dessa vågor plockas upp av kortets antenn och aktiverar kortet. Kortet använder vågorna som strömförsörjning för att kommunicera tillbaka information.

Även kortet skickar ut elektromagnetiska vågor. I det vanligaste scenariot skickar kortet sitt unika id-nummer och eventuellt extra information till läsaren, som jämför denna information mot informationen i en databas och agerar på det resultatet.

Vanliga frekvenser

RFID finns i flera olika frekvenser. De vanligaste frekvenserna är 125 kHz, 134 kHz och 13,56 MHz. Det finns även frekvenser som går under beteckningen Ultra High Frequency (UHF). Frekvenserna 125 kHz och 134 kHz brukar också kallas för lågfrekvens/low frequency (LF) och kort som använder dessa frekvenser kallas för proximity cards. Frekvensen 13,56 MHz kan också kallas för högfrekvens/high frequency (HF) och om kortet eller nyckeltaggen följer NFC-standarden kan kort och nycklar som använder denna frekvens även kallas för NFC-taggar eller NFC-kort. Även den vanligt förekomna Mifare-serien använder HF, men ska inte kallas för NFC då det inte följer NFC-standarden.

Fördelen med att använda RFID-tekniken är att man inte behöver batterier eller annan strömförsörjning för att kunna använda korten eller nycklarna.

Det finns för övrigt en NFC-läsare inbyggt i alla moderna mobiltelefoner. Dessa kan vanligtvis läsa både NFC-produkter och Mifare-produkter, och de kan även skriva till dem.

Vad är NFC?

NFC (Near Field Communication) är en teknik som använder radiovågor för identifiering, men enligt de standarder som styr och definierar NFC-tekniken går det även att göra mer saker med NFC än bara identifiering. Förutom identifiering kan NFC även användas för att skicka filer mellan två enheter (till exempel två mobiltelefoner) och genomföra betalningar (det är NFC-läsaren som används när man till exempel betalar med Apple Pay).

Vad är skillnaden mellan RFID och NFC?

RFID är den generella termen för all typ av identifiering genom elektromagnetiska vågor. När man pratar om RFID kan man mena vilket som helst av frekvenserna som används av denna teknik. NFC är en del av radio-identifieringstekniken, men som det står i svaret på fråga två kan NFC-tekniken även andra för att genomföra betalningar och för att utbyta information mellan två enheter.

I dagligt tal är det dock vanligt att när man säger RFID så menar man lågfrekvensteknikerna (främst 125 kHz) och med NFC så menar man högfrekvensteknikerna. Även när man letar efter produkter kan NFC-produkter vara beskrivna som RFID, eller så menas lågfrekvens. Det är värt att dubbelkolla frekvensen på produkten innan man köper det.

Vad är det för skillnad mellan NFC och Mifare?

NFC är en teknik som består av rad öppna standarder och produkter som följer dessa standarder kan kallas för NFC. I dessa standarder står det angivet att frekvensen som NFC ska använda är 13,56 MHz.

Mifare är en serie produkter som utvecklats och licensieras av företaget NXP Semiconductors. Mifare råkar händelsevis bygga på en del av samma standarder och protokoll som NFC. Mifare använder till exempel samma standard som anger att Mifare ska använda 13,56 MHz-frekvensen. Mifare bygger dock även på delvis stängda protokoll och följer inte NFC-standarden fullt ut. Mifare ska därför inte kallas för NFC.

Att NFC och Mifare delvis bygger på samma standarder och protokoll gör dem delvis kompatibla. Företagen som utvecklar RFID- och NFC-produkter brukar även bygga in stöd för båda NFC och Mifare i sina produkter. Men det finns ingen garanti för att produkter som har uttalat stöd för det ena även kommer ha stöd för det andra. Alla mobiltelefoner har en inbyggd NFC-läsare som gör att man kan skriva och läsa från NFC-produkter som nyckeltaggar, men kan även, med rätt app, kan man även läsa och skriva till Mifare Classic. Detta gäller dock inte iPhone som fortfarande saknar stöd för Mifare. Stöd för Mifare ska komma med iOS 13 som lanseras i september i år.