Guiden till alla chippen 2020

Det var inte så länge sedan vi skrev en guide då nya och gamla chip som fanns på marknaden. Men det går snabbt nu för tiden och det har redan lanserats flera nya  chip efter det. Däremot känner vi inte till att det kommer komma något nytt på ett tag nu så här kommer en guide för chippen som kommer vara relevant för år 2020.

Den här guiden listar alla chippen som finns på svenska marknaden idag eller som vi kommer ta in snart. Guiden kommer endast gå igenom chippen som har cylindriska glashöljen. Det finns även chip som har platta format och är täckta av biopolymer. Dessa erbjuds inte i Sverige och vi kommer inte gå igenom dem i denna guide.

Två olika frekvenser

Om man har läst på om chippen i någon utsträckning så vet man att det finns två olika frekvenser. Den ena frekvensen var den dominerande mellan cirka 1990 till 2005. Detta är 125 kHz-frekvensen. Från ungefär 2005 och framåt används frekvensen 13,56 MHz i allt större utsträckning och håller på att ersätta den äldre frekvensen. Men den äldre frekvensen är fortfarande den mest vanliga för inpassering till bostadshus och kontor, speciellt för äldre byggnader.

Dessa två frekvenser är inte kompatibla med varandra. Sätter man in ett chip som fungerar på 125 kHz-frekvensen så kommer den inte att fungera med ett användningsområde som fungerar på 13,56 MHz-frekvensen, och vice versa. Det gäller alltså att man vet vilken frekvens som används för det tilltänkta användningsområdet.

Det har nu även kommit chip som inte har några som helst RFID-funktioner. Vi går igenom dessa under en egen sektion. Det finns även ett chip som kallas för NExT som har stöd för båda frekvenserna, men det löser inte alla problem, som vi går igenom under avsnittet för NExT.

Hur vet jag vilken frekvens som används av mitt tilltänkta användningsområde?

Det finns flera sätt att testa vilken frekvens som sänds av en läsare. Vi har skrivit om hur man kan ta reda på frekvensen på sin läsare i den här artikeln.

En översiktlig bild av chip-landskapet

För att göra det lättare att förstå vilken relation de olika chippen har till varandra, hur de skiljer sig mellan varandra och vilka likheter de har så har vi tagit fram nedstående träddiagram.

Träddiagram för RFID
Träddiagram för chippen.

 

Alltså, RFID är huvudtekniken och har två vanligt förekommande frekvenser. Numera finns även en kategori för ingen frekvens alls. Och under varje frekvens finns det sedan massa olika modeller av chip med olika funktioner och egenskaper. Numera finns det allt ifrån chip som blinkar till biomagnetiska chip och chip som kopplar din identitet kryptografiskt till den så kallade Vivokeyplattformen.

Chip på 13,56 MHz-frekvensen

Den moderna frekvensen för RFID är 13,56 MHz-frekvensen. Det är denna frekvens som används för NFC-standarden och NFC finns inbyggt i alla moderna mobiltelefoner. Använder du mobiltelefonen för att göra NFC-betalningar (till exempel med Apple Pay) så sker kommunikationen mellan terminalen och mobilen på denna frekvens. Alla användningsområden för RFID kommer successivt att går över från den äldre 125 kHz-frekvensen till den nya 13,56 MHz-frekvensen.

Det viktigaste att veta om denna frekvens är att det har väldigt kort läsavstånd, vilket kan leda till att chippen på denna frekvens inte fungerar med det tilltänkta användningsområdet. Har man identifierat att läsaren sänder på 13,56 MHz-frekvensen måste man testa med ett provchip om signalen från läsaren är tillräckligt stark för att aktivera chippet.

Nedan har vi listat några av våra produkter som kan användas för att testa vilken frekvens som används av en läsare och om signalstyrkan på läsaren är tillräckligt stark för att aktivera chippen på 13,56 MHz-frekvensen.

NTAG216/xNT

NTAG216 (eller xNT) är det chippet på 13,56 MHz-frekvensen som fått störst spridning både i Sverige och i övriga världen. Det är den senaste versionen av NTAG21x-serien och det enda chippet på den listan som officiellt får kallas för ett NFC-chip.

Hos Chipster heter detta chip NTAG216 och hos Dangerous Things heter det xNT, men de är exakt samma chip.

Fördelarna med detta chip är att det är enkelt att skriva information till chippet med en modern Android-mobil och gratis appar. Det är därför enkelt att leka med det även om man inte vet nåt annat om NFC eller RFID.

Nackdelarna är att eftersom det är ett chip som använder den moderna frekvensen så är läsavståndet väldigt kort. En annan nackdel är att det inte fungerar med alla inpasseringsystem, även om signalstyrkan är tillräckligt stark då det inte följer alla delar av den vanligt förekommande protokollet som kallas ISO14443.

OBS! ID-numret på NTAG216 går inte att ändra eller skriva över.

Exempel på användningsområden: SJ, Nordic Wellness, Yasuragi, vissa inpasseringsystem.

Provchippet för NTAG216 finns länkat här nedan.

Mifare Classic 1k/xM1

Mifare Classic (eller xM1) den absolut vanligaste nyckeltaggen för 13,56 MHz-frekvensen. Om ett inpasseringsystem använder 13,56 MHz-frekvensen så är det troligen ett Mifare-system. Även fast det har kommit andra taggar i Mifareproduktserien (som till exempel PLUS, DESFIRE o.s.v) så är systemen nästan alltid kompatibla med Mifare Classic eftersom taggen är så vanligt förekommande.

Därför har det också skapats ett motsvarande Mifare Classic-chip så att man kan använda chippet med dessa system. För att göra det ännu enklare att använda Mifare Classic-chippet med inpasseringsystem går det att skriva över ID-numert. I praktiken innebär det att man kan klona sin mifaretagg eller sitt mifarekort till Mifare Classic-chippet.

Däremot är Mifare Classic inte ett NFC-chip då det inte följer standarden för NFC. Det är därför inte lika lätt att skriva till chippet som det är med en NTAG216. Vill man klona ett kort eller en tagg kommer man behöva läsa på lite först innan man kan göra det, och det kräver även att man har en ACR122U-läsare med motsvarande mjukvara eller en Proxmark3.

Fördelarna med Mifare Classic-chippet är att man kan klona Mifare Classic taggar till det (om krypteringen är tillräckligt svag), och att det är större sannolikhet att Mifare Classic fungerar med ett inpasseringsystem än att NTAG216 gör det.

Nackdelarna med Mifare Classic-chippet är att det saknar NFC-funktionerna och man kan därför inte skriva visitkort eller en länk till chippet. Precis som NTAG216 har även Mifare Classic väldigt kort läsavstånd.

Exempel på användningsområden: SL, SATS, Yasuragi, vissa inpasseringsystem.

På Chipster kan vi erbjuda Mifare Classic både som implantat och som provchip.

xSIID

xSIID är ett chip som i grund och botten utvecklats av det svenska företaget Dsruptive, men distribueras av Dangerous Things. Detta chip är i skrivande stund det senaste chippet som har lanserats. Det är egentligen en NTAG216, men med mer minne, en större antenn för bättre räckvidd och framför allt så är chippet kopplat till en LED. När chippet aktiveras av en läsare blinkar LEDn. xSIID finns i fyra olika färger: gul, blå, grön och röd.

Fördelarna med detta chip är samma som orginalet men eftersom det har en större antenn kan det vara så att räckvidden är något bättre. Det har även mer i minne och att det har en LED som blinkar är en kul effekt.

Nackdelarna är samma som orginalet. Även om räckvidden är något bättre så ska man inte förlita sig på att det alltid kommer att fungera p.g.a kort räckvidd.

Samma användningsområden som NTAG216: SJ, Nordic Wellness, Yasuragi, vissa inpasseringsystem.

På Chipster kan vi inte erbjuda xSIID i dagsläget.

Vivokey Spark 2

Ett chip utvecklat av företaget Viviokey Technologies. Ett unikt chip eftersom det kryptografiskt binder din identitet till Vivokeys digitala plattform. När någon läser av ditt chip visas information om dig, inklusive din profilbild. Om du inte vill att din information ska visas kan du via en app stänga av denna funktion.

Fördelarna med detta chip är att man programmerar det via en app, utan att skriva nåt till chippet som man måste göra med NTAG216. Det är en plattform som går att utveckla mjukvara för som chippet sedan kan använda. Allteftersom möjligheterna med Viviokey-plattformen ökar så ökar möjligheterna med detta chip.

Nackdelarna är att Vivokeyplattformen i dagsläget är väldigt begränsat så det finns inte speciellt mycket man kan göra med chippet i dagsläget.

Användningsområden: Okänt/begränsat i dagsläget.

På Chipster kan vi erbjuda Vivokey Spark 2 som ett implantat.

xLED-HF

xLED-HF är ett chip från Dangerous Things. Det är ett speciellt chip för det har en antenn och en LED (vitt eller rött), precis som xSIID. Men där tar likheterna slut eftersom xLED-HF inte har några RFID-funktioner över huvud taget. Det innebär att när man lägger ett xLED-HF chip på en läsare så kommer dess LED att lysa upp men det är omöjligt att öppna dörren då de funktionerna saknas på chippet. Det innehåller inget ID-nummer, inget minne o.s.v. som krävs för RFID-funktionerna. Detta är med mening eftersom vissa inte bryr sig om RFID-funktionerna. De sätter in detta chip av estetiska skäl.

Fördelar med chippet är att om man inte bryr sig om RFID-funktionerna utan bara vill ha ett chip som blinkar under huden så ska man välja denna då den är billigare än xSIID.

Nackdelar är att det saknar RFID-funktioner.

Användningsområden: Partytrick och estetik.

På Chipster har vi xLED-HF både som provchip och som ett implantat.

Chip på 125 kHz-frekvensen

Den äldre frekvensen för RFID är 125 kHz-frekvensen. Denna frekvens började används under 90-talet och då endast för inpassering till byggnader, bostäder och kontor. Fördelen men den här tekniken är att det i 99 av 100 fall har väldigt bra läsavstånd. Om man lyckats identifiera att det tilltänkta användningsområdet använder den här frekvensen så kan man vara nästan helt säker på att det kommer fungera med motsvarande chip. En annan fördel är att dessa taggar är lätta att kopiera då de äldre versionerna saknar möjligheter till kryptering. Det är alltså lätt att med en RFID-pogrammerare kopiera en tagg till sitt chip.

Nackdelen med chippen på denna frekvens är att de inte har några andra funktioner än att det finns ett ID-nummer sparat på dem som används för att öppna dörrar, portar och grindar.

Det finns ett fåtal gym och andra användningsområden, men dessa börjar gå över till den nya frekvensen.

EM4305/T5577/xEM

EM4305-chippet är ett mikrochipp som tillverkas av företaget EM Electronics och T5577 tillverkas av Atmel, men de har mer eller mindre exakt samma funktioner och egenskaper. Vi har därför lagt dem under samma rubrik. xEM är Dangerous Things produktnamn på T5577.

Det speciella med EM4305 och T5577 är att det går att kopiera så kallade EM-tagger till dem, vilket gör att man kan använda sitt chip istället för tagg eller kort för inpassering. För T5577 kan man även klona s.k. HID-kort till chippet. De är dock inte vanligt förekommande i Sverige.

Fördelen med EM4305/T5577 är att det går att klona kort och taggar till dem och börja använda chippet direkt efter att man satt in det. Frekvensen gör även att läsavståndet är långt.

Nackdelen med dessa chip är att de endast används för inpassering, och ofta till gamla byggnader. Det går inte att använda dem men något annat och de har inga andra funktioner.

Exempel på användningsområden: Inpassering till bostadshus och kontor, vissa Friskis och svettis-gym.

På Chipster har vi EM4305-implantaten men vi rekommenderar att man sätter in NExT istället. Det går fortfarande bra att använda EM4305-provchippen för att testa sina läsare.

xLED-LF

xLED-LF är motsvarigheten till xLED-HF, men LF är låg frekvens varianten. Den fungerar alltså på 125 kHz frekvensen. Den har som HF-versionen inga RFID-funktioner alls. Detta är ett chip med bara en antenn och kopplat till en LED. När antennen plockar upp en signal på 125 kHz-frekvensen så börjar LED att blinka (finns i varianterna vitt och rött).

Fördelar med chippet är att om man inte bryr sig om RFID-funktionerna utan bara vill ha ett chip som blinkar under huden så ska man välja denna då den är billigare än xSIID.

Nackdelar är att det saknar RFID-funktioner.

Användningsområden: Partytrick och estetik.

På Chipster kommer vi snart att ta in xLED-LF implantaten.

Chip med båda frekvenserna

Det finns ett chip som har stöd för båda frekvenserna i ett enda chip.

NExT

NExT är ännu ett chip från Dangerous Things. Det speciella med detta chip är att det har stöd för båda frekvenserna. Eftersom många har användningsområden där de både behöver ha chip med båda frekvenserna så var man tidigare tvungen att sätta in två olika chip med två olika frekvenser. Därför tog Dangerous Things fram detta chip som består av både NTAG216 och T5577, och har därför stöd för båda frekvenserna. Det har dessutom en lite större antenn än vad NTAG216 respektive T5577 chippen har och bör ha något bättre räckvidd. I övrigt har NExT inte fler funktioner än vad NTAG216 och T5577 har i sig.

Fördelen med NExT är att det har stöd för båda frekvenserna och om man hade tänkt sätta in båda chippen så kan man nu komma undan med att endast sätta in ett chip. Antennen bör ha något bättre räckvidd också.

Nackdelen med NExT är att eftersom 13,56 MHz-delen är en NTAG216 så är det inte en ersättning för Mifare Classic-chippet. Det finns situationer då NTAG216 inte fungerar men Mifare Classic gör det.

Exempel på användningsområden: Samma som NTAG216 och T5577: SJ, Nordic Wellness, Yasuragi, vissa inpasseringsystem.

På Chipster kan vi erbjuda NExT som ett implantat.

Övriga chip

Det finns nu för tiden även chip som inte har nåt med RFID att göra, inte ens pseudo-RFID som xLED-chippen.

xG3

xG3 är också tillverkat av Dangerous Things. Det är inget RFID-chip utan ett biomagnetimplantat. Det speciella med detta implantat är att det är det första biomagnetimplantatet som är utformat som ett cylindriskt RFID-chip med biokompatibelt glas som hölje. Det gör chippet säkrare i jämförelse med de biomagnet som har biopolymer som hölje. Detta eftersom att magneten kan orsaka sjukdom om det kommer i kontakt med kroppen och biopolymerer kan brytas ned enklare än vad bioglas går sönder.

Man bör även veta att medan ett RFID-chip är helt ofarligt att hamna i magnetröntgen maskiner så är magneter inte det. Hamnar magneten i en magnetröntgen maskin så finns risken att chippet flyttar på sig, blir brännhett och kan orsaka smärta. Man bör ta ut chippet innan man magnetröntgar sig.

Fördelen med xG3 är att det är en biomagnet som är använder bioglas som hölje. Det gör det säkrare att använda och enklare att sätta in i handen.

Nackdelen med xG3 är att det inte har några RFID-funktioner.

Exempel på användningsområde: Partytrick och eventuellt möjligt att känna av elektromagnetiska fält.

På Chipster kan vi erbjuda xG3 som ett implantat.