Om att kopiera Yale Doorman V2N-taggar

Yale Doorman V2N-taggar och kopiering

Yale Doorman V2N är det mest populära elektroniska dörrlåset på den svenska marknaden. Det är det första elektroniska dörrlåset som fått ett brett genomslag bland svenska hushåll. Det innebär att flera hundratusentals hushåll i Sverige har detta dörrlås. Det innebär också att många människor är beroende av att kunna ha en tagg för detta lås.

Men precis som alla andra taggar är det för lätt att tappa bort dem. Eller så behöver fler personer i hushållet en tagg. Andra människor ogillar att står Yale på taggen, vilket gör det enkelt att identifiera vilken dörr en sådan tagg kan låsa upp, om man råkar tappa bort taggen i närheten av sitt hus.

Samtidigt kostar en Yale Doorman V2N-tagg runt 160-170 kr att köpa i detaljhandeln (på Chipster prispressar vi och säljer för 149 kr), jämfört med vanliga RFID-taggar som kostar runt 15-20 kr. Det är därför många som ställer frågan om det är möjligt att kopiera en Yale Doorman V2N-tagg?

Den frågan svarar vi på här.

Kan man kopiera Yale Doorman V2N-taggar?

Det korta svaret på den frågan är ja, det går att kopiera Yale Doorman-taggar. Men det är en sanning med modifikation.

Yale Doorman har lagt olika lager av skydd i sina taggar för att bland annat förhindra att deras taggar kopieras. De vill förhindra kopiering av taggarna främst av säkerhetsskäl. Det finns dock utrustning och mjukvara som har utvecklats av säkerhetsforskare som kan bryta de skydd som byggts in i Yale Doormans taggar.

Problemet är att när man väl har kopierat en av Yale Doormans taggar så går den inte att kopiera fler gånger. Och det är okänt om Yale-taggen i sig blir obrukbar efter att man har kopierat den. I praktiken kan man därför inte skapa fler kopior än max en kopia per Yale Doorman-tagg.

Varför det inte går att kopiera en tagg mer än en gång är fortfarande okänt, men troligen en funktion av säkerhetsmekanismerna i Yales-taggar. Tills vidare behöver man därför i praktiken fortfarande köpa Yale Doormans egna taggar.

Hur går man tillväga för att kopiera en Yale Doorman V2N-tagg?

För den som är nyfiken på hur man i praktiken ändå kan kopiera en Yale Doorman V2N-tagg går vi översiktligt här igenom vad man behöver för att kopiera en sådan tagg.

Det man behöver är en Windows-dator, en ACR122U-läsare och mjukvara som är fritt tillgängligt på internet. Det går dock inte att kopiera Yale-taggen till vilket kort som helst. Man behöver ett kort som är av modellen Mifare Classic och som är en Generation 1 (de kan även kallas för Chinese Magic backdoor). Generation 1 innebär att även ID-numret på dessa taggar och kort går att skriva över, vilket i vanliga fall inte är möjligt.

NFC-läsaren ACR122U
ACR122U NFC-läsare.

 

Det är just möjligheten att skriva över ID-numret på Generation 1-tekniken som gör det möjligt att kopiera till dessa taggar och kort.

När man kopplat läsaren till datorn lägger man Yale-taggen på läsaren och startar programmet. Programmet försöker bryta sig igenom säkerhetsmekanismen som finns på Yale Doormans taggar. Det tar cirka 10 minuter. Sedan skapas en så kallad dump av innehållet på Yale Doorman-taggen. Denna dump går sedan att kopiera över till ett kort eller en tagg som är Mifare Classic Generation 1.

Ska jag kopiera eller köpa Yale Doorman V2N-taggar?

Vi förstår, det är inte den trevligaste upplevelsen att inse att man behöver fler Yale Doorman V2N-taggar, för att efter en internetsökning snabbt inse hur dyra taggarna är i jämförelse mot hur relativt billig själva låset var att köpa.

Men som vi beskrivit i denna text finns det i dagsläget ingen känd metod för att kopiera en Yale Doorman-tagg i hur många kopior som helst. Man kommer i bästa fall undan med att ha skapat en extra kopia. I sämsta fall har man förstört sin orginal Yale Doorman-tagg så man ligger på +/- noll taggar ändå.

Om man inte gillar att det står Yale på taggen och inte bryr sig om att man möjligen förstår orginaltaggen så kan kopiering av taggen vara ett alternativ för att lösa problemet.

Därför kommer man i de flesta fall inte undan med att man tills vidare behöver köpa Yale Doormans egna taggar.