Stora provkitet för chippen - Paketpris

439,00 kr

1 i lager

I detta provpack ingår ett testkort från Dangerous Things och fem olika provchip. De provchip som ingår är NTAG216, EM4305, Mifare Classic 1k, xLED-HF och xLED-LF.

Med testkortet kan man kontroll vilken frekvens en läsare använder (125 kHz eller 13,56 MHz). Man håller kortet på läsaren vilken gör att en av två LED-lampor på kortet lyser upp beroende på vilken frekvens läsaren använder.

När man vet frekvensen kan man använda xLED-HF respektive xLED-LF för att hitta vilken vinkel på chippet och vilken punkt på läsaren som fungerar bäst för chippen. Man håller dessa chip på läsaren och för runt chippet och testar olika vinklar. Chippen har LEDn som lyser starkare eller svagare beroende på signalstyrkan från läsare (som inte är jämn över hela läsaren).

När man har hittat den bästa punkten på läsaren och den bästa vinkeln på chippet kan man använda något av provchippen NTAG216, EM4305 eller Mifare Classic 1k för att slutligen bekräfta att signalen i den punkten man hittat verkligen kan aktivera chippen.

Instruktionsvideo för xLED